Διαγωνισμός του υπ. Δικαιοσύνης -Πρόσληψη 42 μόνιμων υπαλλήλων

Προσκλητήριο διορισμού σε διοικητικούς υπαλλήλους απευθύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την προκήρυξη 2Κ/2018, που δημοσιεύθηκε στο Εθν...

A+ A-

Προσκλητήριο διορισμού σε διοικητικούς υπαλλήλους απευθύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την προκήρυξη 2Κ/2018, που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Θα προσληφθούν 42 μόνιμοι υπάλληλοι στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, αρχίζει στις 12 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 27 του ίδιου μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα επισυνάπτονται, όλα τα δικαιολογητικά για ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:
  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση
  • Παράβολο €3
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Επικυρωμένα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ. 

Δείτε επίσης

Ελλάδα 6233388958567450456

Follow Us

Hot in week

Comments

Connect Us

item