Δωρεάν εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο: Ποιοι το δικαιούνται. Τι πρέπει να κάνετε

Ενισχύει τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα η κυβέρνηση - Προωθεί πρόγραμμα εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο - Το πρόγραμμα θα...

A+ A-

Ενισχύει τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα η κυβέρνηση - Προωθεί πρόγραμμα εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο
- Το πρόγραμμα θα καλύψει εξ ολοκλήρου το ποσό της δαπάνης για την εγκατάσταση!
- Απευθύνεται σχε δικαιούχους του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης
- Αναλυτικά ποια είναι τα κριτήρια, η προθεσμία και τι πρέπει να κάνετε
- Οι στόχοι του προγράμματος και πώς αυτό χρηματοδοτείται
Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα για εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο, που θα καλύψει το σύνολο του κόστους της δαπάνης, προκηρύσσεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 4,7 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε δικαιούχους του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής, με τιμή ζώνης έως 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ποσοστό διείσδυσης μικρότερο από 15% στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου.
Στόχος είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, με σύστημα φυσικού αερίου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συμπληρώνονται με επιπρόσθετους πόρους από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής).
Ο τριπλός στόχος της δράσης για το φυσικό αέριο
Κεντρικοί στόχοι της δράσης, είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου και η μείωση των εκπομπών ρύπων, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.
Η επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ, θα καλύψει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες των έργων για την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, του συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών/εξαρτημάτων/αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, τις εργασίες και τα υλικά υδραυλικής σύνδεσης, την μελέτη, επίβλεψη, καθώς και την επιθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
Το ύψος αυτής της δαπάνης κυμαίνεται από 4.500 έως 8.000 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες και έως 22.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.
Η επιδότηση η προθεσμία
Επιπλέον, η ΕΔΑ Αττικής θα επιδοτήσει ένα μέρος του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με ποσά που κυμαίνονται από 360 έως 1.100 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες και έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.
Η ΕΔΑ Αττικής, ορίζεται υπεύθυνη για την υλοποίηση, υποδοχή και τον ελέγχου των αιτήσεων, καθώς και για την πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης.
Οι ενδιαφερόμενοι, μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έως την 31η Μαΐου του 2018, που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, μπορούν να απευθύνονται στην ΕΔΑ Αττικής για την κατάθεση της αίτησης. Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ιστοσελίδας της ΕΔΑ Αττικής.

Δείτε επίσης

Οικονομία 547648586816317621

Follow Us

Hot in week

Comments

Connect Us

item