"Ναι" στις κάμερες στις εισόδους διαμερισμάτων

Τοποθετήστε κάμερες λέει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις εισόδους των διαμερισμάτων αλλά χωρίς ήχο και με συγκεκ...

A+ A-

Τοποθετήστε κάμερες λέει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις εισόδους των διαμερισμάτων αλλά χωρίς ήχο και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Με την υπ´αριθμον 5/2017 γνωμοδότηση της, η Αρχή θέτει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μπορούν να τοποθετηθούν οι κάμερες έξω από τα διαμερίσματα και τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών.
Η γνωμοδότηση εκδόθηκε μετά από ερωτήματα ενοίκων διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις οποίες είχαν τοποθετηθεί κάμερες έξω απ τις εισόδους των διαμερισμάτων, ιδίως μετά την αύξηση των κλοπών.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Η Αρχή επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει κάμερα εικόνας στο  χώρο εισόδου ενός διαµερίσµατος το οποίο χρησιµοποιείται  ως κατοικία ή ως  επαγγελµατικός χώρος.
Τότε πρέπει να περιορίζεται  το  πέδιο  εµβέλειας  της  κάµερας  στον  απολύτως απαραίτητο  χώρο  μπροστά  από  τη  πόρτα εισόδου  του  διαµερίσµατος.
Έτσι ώστε  να επιτηρείται αποκλειστικά και µόνο η πόρτα αυτή και ο εκάστοτε ευρισκόµενος µπροστά της, χωρίς να λαµβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.
Κοινόχρηστους χώρους όπως  σκάλα ή   ανελκυστήρα ούτε από πόρτες ή χώρο εισόδου γειτονικών  διαµερισµάτων (προς κάθε  κατεύθυνση).
Στην περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να συμβεί λόγω της  χωροθέτησης  των  εισόδων  των διαµερισµάτων και  του  ανελκυστήρα  του  ορόφου. Τότε αναγκαστικά τοποθετείται κάμερα μεμεγαλύτερη εμβέλεια καταγραφής.
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται  η προηγούµενη    σύµφωνη    γνώµη    των    2/3    των    ενοίκων του ορόφου.
Συγκεκριµένα, η τοποθέτηση της  κάµερας επιτρέπεται  µε  την  προηγούµενη  σύµφωνη  γνώµη  των  ενοίκων  του ορόφου που διαµένουν στα επηρεαζόµενα από  την εγκατάσταση της  κάµερας διαµερίσµατα.
Ειδικότερα, πρόκειται για διαμερίσματα που θύρες ή ο χώρος εισόδου σε αυτά  βρίσκονται στην εµβέλεια της κάµερας.
Προς το σκοπό αυτό, ο ένοικος που εγκαθιστά την κάµερα, οφείλει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να µεριµνήσει… Για να λάβει τη συναίνεση των  ενοίκων  των  επηρεαζόµενων  διαµερισµάτων.
Πρέπει να παρέχει σε αυτούς, εκ των προτέρων, κάθε πληροφορία σχετικά µε το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης, συµπεριλαµβανοµένης της ακριβούς εµβέλειας της κάµερας.
Κοινόχρηστοι χώροι και οροφοδιαμερίσματα
Την ίδια στιγμή για την τοποθέτησης κάμερας   σε συγκροτήµατα κατοικιών για την ασφάλεια των  κοινόχρηστων χώρων  και  των  προσώπων  που  κυκλοφορούν  σε  αυτούς, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των ενοίκων.
Η µονάδα ελέγχου δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε διαµέρισµα. Αλλά πρέπει  να εγκαθίσταται  σε κοινόχρηστο χώρο µε ελεγχόµενη πρόσβαση (π.χ. κοινόχρηστη αποθήκη), εκτός  αν η επεξεργασία πραγµατοποιείται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ασφαλείας (π.χ. εταιρεία ασφαλείας ως εκτελούσα την επεξεργασία).
Για τις περιπτώσεις οροφοδιαµερίσµατος, η Αρχή, στην υπ΄ αριθμ.   134/2015 απόφασή της, έχει κρίνει  ότι η τοποθέτηση κάµερας στην πόρτα του διαµερίσµατος είναι νόµιµη.
Με την προϋπόθεση ότι λαµβάνεται όσο το δυνατόν λιγότερη εικόνα από κοινόχρηστους χώρους, όπως η σκάλα και το ασανσέρ, διότι στις περιπτώσεις αυτές τα πρόσωπα που ενδέχεται να θίγονται από την επεξεργασία είναι εκείνα  που έχουν ως σκοπό την είσοδο στο οροφοδιαµέρισµα.
Καταστροφή του υλικού σε 48 ώρες
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά από κάμερα η οποία είναι τοποθετημένη έξω από διαμέρισμα πολυκατοικίας να αναρτηθεί βίντεο σε ιστοσελίδα, Απαγορεύεται ακόμη και η επίδειξή  του υλικού σε τρίτα πρόσωπα (εκτός  διωκτικών αρχών ή  δικαστηρίων). Επιπλέον δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση λήψη ή καταγραφή δεδοµένων  ήχου, ενέργεια  η  οποία  θεωρείται ως επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδοµένα που καταγράφονται θα διατηρούνται το πολύ έως 48 ώρες.

Δείτε επίσης

Ελλάδα 5659890746013226401

Follow Us

Hot in week

Comments

Connect Us

item